Blog opisujący zagadnienia związane z kontami internetowymi

Ochrona naszych pieniędzy w ustawie deweloperskiej

Ochrona naszych pieniędzy w ustawie deweloperskiej

12.14.2012

Nowa ustawa deweloperska zadbała o to by zminimalizować ryzyko utraty włożonego kapitału. Jeśli sprzedaż inwestycji dewelopera rozpoczęła się już po dniu 29 kwietnia 2012 roku, to wszelkie wpłaty nabywców lokali powinny być dokonywane na specjalny rachunek powierniczy.  Od tej pory żaden inwestor nie będzie miał prawa , swobodnie dysponować naszymi pieniędzmi...